سنجش مزاج

دوست عزیز این پرسشنامه در صدد سنجش نوع مزاج شما و رابطه آن ویژگی های روان شناختی می باشد.
در انتهای پرسش ها نیز می توانید با راهنمایی که در صفحه نتایج برایتان قرار دادیم، نوع مزاج خود را پیدا کنید.
مشخصات شخصی نیز برای تکمیل آن لازم نمی‌باشد؛ لطفاً پس از تکمیل مشخصات عمومی، عبارات زیر را خوانده و گزینه موردنظر خود را با زدن علامت مشخص نمایید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه‌تان کمال تشکر را دارد.

[Form id=”28″]