بررسی مجلات ISI

مجلات ISI

همواره بسیاری از محققان در خصوص انتشار یافته های پژوهش خود در مجلات دارای نگرانی هستند. مجلات مختلف سطح علمی و اعتبار متفاوتی دارند. از جمله بهترین روش های اعتبار سنجی مجلات بررسی نمایه ISI انها می باشد. در این نوشته روشی ساده برای محققان فراهم شده است تا ISI بودن مجله انتخابی خود را را به سادگی چک کنند.

Publication is Easy!: ISI JCR 2009 Released!
موسسه تامسون صاحب نمایه ISI

برای چک کردن ISI بودن مجله تنها کافی است. نام مجله (به لاتین) یا ISSN آن را در لینک زیر وارد کنید.

در صورت پیدا شدن و نمایش اطلاعات مربوط به مجله، آن مجله دارای نمایه ISI می باشد.

در غیر این صورت مجله مورد نظر فاقد نمایه ISIمی باشد

در صورت علاقه به بررسی اسکاپوس بودن مجلات می توانید. این کار در مطلب مجلات اسکاپوس به سادگی انجام دهید

نمایه مجلات:

اعتبار مجلات به نمایه آنها می باشد. هر چه مجلات نمایه کننده های قوی تر و معتبر تری داشته باشند اعتبار آنها نیز بهتر است.

اگر چه میان محققان مختلف در خصوص اعتبار نمیاه ها و ترتیب آنها توافق کامل وجود ندارد. اما می توان گفت که ترتیب زیر ترتیبی است که اکثر محققان آن را قبول دارند:

  1. اولین و ساده ترین و کم اعتبار ترین نمایه مجلات گوگل اسکالر است
  2. دوین رتبه نمایه که در سطح بین المللی به عنوان کف اعتبار در نظر گرفته می شود اسکاپوس است (بررسی نمایه اسکاپوس مجلات)
  3. سطحی بالاتر از اسکاپوس که بیشتر در حوزه پزشکی و درمان و سلامت کاربرد دارد پابمد است.
  4. بالاترین سطح اعتبار مربوط به نمایه ISI است که در مطلب حاضر به بررسی آن پرداخته شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 دیدگاه‌ برای “مجلات ISI”