دسته: مطالب بالینی

مطالب بالینی:

توانبخشی بالینی یا علوم مرتبط با توانبخشی شامل و مطالب بالینی مرتبط:
شنوایی شناسی
کاردرمانی
فیزیوتراپی
گفتار درمانی
بینایی سنجی
و مدیریت توانبخشی است، این علوم اساسا رشته های توانبخشی دانشگاهی در دانشکده های توانبخشی را تشکیل می دهند که زیر مجموعه ای از علوم پزشکی محسوب می گردد.

کاردرمانی کرمانشاه (کلینیک کفالایا)

آدرس کاردرمانی کرمانشاه : به زودی پس از افتتاحیه کلینیک آدرس کلینیک کفالایا قرار داده می شود کاردرمانی (کاردرمانی کرمانشاه : کلینیک کفالایا) چیست؟ کاردرمانی (کاردرمانی کرمانشاه : کلینیک کفالایا)به…

کاردرمانی خدابنده

کاردرمانی در بجنورد (کلینیک خدابنده)

آدرس بجنورد، خیابان طالقانی شرقی، خیابان شرقی 22(مرتضوی)، درمانگاه شبانه روزی شفا، طبقه دوم واحد 203 شماره تماس: 05832230232 شماره تماس: 09150874793 تعریف کاردرمانی(کاردرمانی بجنورد) کاردرمانی (کاردرمانی بجنورد) علم و…